Collecties

Honderden jaren lang werden de archieven van de Balije van Utrecht zorgvuldig bewaard. Het archief bevat een grote hoeveelheid charters met zegels waarvan het oudste dateert uit het jaar 1200.

De verschillende archieven
Het archief bestaat uit:

  • OA: Oud Archief over de periode 1200-1811
  • CA: Collectie Casius over periode 1200-1811
  • NA: Nieuw Archief over de periode 1811-1955

Op sommige plaatsen in de inventarisbeschrijving wordt verwezen naar een Cod. Dipl. nr. Dit heeft betrekking op de transcriptie van het betreffende stuk in De Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, door J.J. de Geer tot Oudegein, (Utrecht, Kemink en Zoon, 1871). Deze uitgave is in verschillende bibliotheken te raadplegen, bijvoorbeeld in de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

De inventaris op het oud archief is ook in druk verschenen: Inventaris van het Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht 1200-1811, door Ph.J.C.G. van Hinsbergen (Utrecht 1955 - 1982).

Lees hier meer over de geschiedenis van het archief of zoek online in het archief