Stichting Urgente Noden (SUN) Twente opgericht

Op 20 januari j.l. is Stichting Urgente Noden (SUN) Twente opgericht. De stichting start met het lenigen van nood in Almelo, Twenterand, Tubbergen en Dinkelland, maar hoopt nadrukkelijk dat andere Twentse gemeenten aanhaken.

Met dit 23e regionale fonds heeft de SUN-formule (publiek-private samenwerking rond noodhulp) nu een dekking van ongeveer honderd gemeenten.

Bekijk hier een filmpje over SUN Twente >>