Cultuurhistorische projecten

De Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) bezat door de eeuwen heen vele kerken, huizen en landerijen in de voormalige commanderijen. Voor zover zij nog bestaan - en dat geldt dan voornamelijk voor de kerkgebouwen - zijn deze in andere handen overgegaan. Restauratieprojecten aan zowel interieur als exterieur kunnen voor een financiële bijdrage in aanmerking komen, mits er een aantoonbare relatie bestaat tussen het gebouw en de RDO. Dit geldt ook voor aanpassingen die de bruikbaarheid ten goede komen, zoals rolstoeltoegankelijkheid of ringleiding voor slechthorenden.

De RDO subsidieert tevens (cultuur)historisch onderzoek naar onderwerpen die met de geschiedenis van de Orde verbonden zijn.

Voorbeelden van cultuurhistorische projecten:

  • Restauratie van het orgel Dorpskerk, Katwijk
  • Restauratie van een venster  van de Pieterskerk, Leiden
  • Restauratie van muur en pilaarschilderingen in de Martinikerk, Doesburg
  • Uitgave "Rheden op oude kaarten"
  • Promotieonderzoek portretreeks Landcommandeurs
  • Publicaties over de eigen geschiedenis