Preventie

Een ander doel van het fonds betreft de voorkoming van sociale uitsluiting van financieel minder draagkrachtige gezinnen waarbij de aandacht vooral uitgaat naar kinderen. Bijvoorbeeld ondersteuning t.b.v. deelname aan school- of sportactiviteiten. Hetzelfde geldt voor jongeren met een beperking.

De nadruk ligt hierbij op het voorkomen van sociaal isolement. De ondersteuning kan zowel individueel als projectmatig worden geboden.

Meer informatie over aanvragen voor individuele hulpverlening en projecten.