Sociale projecten

De RDO Balije van Utrecht is ook een charitatief fonds voor sociale projecten. Projecten die maatschappelijke participatie van personen uit onze doelgroep  bevorderen behoren hier eveneens toe. Bij projecten wordt vaak samengewerkt met andere fondsen en met gemeenten.

Het project moet bestemd zijn voor personen binnen onze doelgroep, waaronder bijvoorbeeld gehandicapten, zwerfjongeren, dak- en thuislozen, kansarme jongeren, verslaafden, ex-gedetineerden, etc.

Voorbeelden van projecten:

 • voedselbanken
 • opvangcentra voor zwerfjongeren
 • ondersteuning van sportmogelijkheden voor jongeren
 • hospices
 • projecten t.b.v. sociale cohesie in een woonwijk
 • projecten voor verslavingszorg
 • projecten voor beschermde woongroepen

Aanvragen project

Sociale projecten: criteria voor een aanvraag

 • Een aanvraag voor een projectondersteuning moet gespecificeerde informatie bevatten over het project en het doel
 • Het fonds kan alleen aanvragen in behandeling nemen indien het project bestemd is voor een doelgroep uit de zogenaamde doelgebieden
 • Duidelijke omschrijving van het project
 • Beschrijving van de initiatiefnemers
 • In welke gemeente het project wordt uitgevoerd
 • Tevens bijsluiten:
  • begroting, dekkingsplan, jaarrekening en jaarverslag;
  • statuten.
 • In principe verleent het fonds eenmalige bijdragen
 • Er worden geen bijdragen verstrekt in structurele kosten, zoals exploitatie- of salariskosten.

De aanvraag kunt u digitaal indienen. Klik hier voor ons online aanvraagsysteem.

Bekijk hier de projectcriteria.

Doelgebieden

De projectondersteuning wordt geboden in de zogenoemde voormalige commanderijen. Dit zijn regio's in Nederland waarmee een historische band bestaat.

Het betreft de volgende gemeenten (en directe omgeving): Dinkelland, Doesburg, Giessenlanden, Heerenveen, Katwijk, Leiden, Midden-Delfland, Middelburg, Rheden, Rhenen, Schoonhoven, Tiel, Tynaarlo en Utrecht.

Utrechtse Fondsenzoeker
RDO Balije van Utrecht is samen met meer dan twintig andere Utrechtse vermogensfondsen onderdeel van het Utrechtse Fondsen Overleg. Gezamenlijk hebben we een website waar op één plek te vinden is welke fondsen in Utrecht passen bij een project. Klik hier voor de website.

Utrechtse Fondsenzoeker