De RDO

De RDO

De Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van Utrecht is van oorsprong een kloosterorde die sinds 1231 in Utrecht zetelt.

Zij richtte zich in het verleden vooral op de geestelijke vorming van de eigen leden, en ontwikkelde zich later tot een charitatief vermogensfonds wat het heden ten dage nog steeds is. Het vermogen wordt voor een belangrijk deel gevormd door in de loop der eeuwen verkregen agrarisch grondbezit.

In het verleden had de RDO Balije van Utrecht bezittingen - zogenaamde commanderijen - in diverse gebieden in Nederland. Deze voormalige commanderijen bevinden zich in de betreffende gemeenten en hun omliggende regio's. De RDO Balije van Utrecht richt zich met de financiƫle hulpverlening specifiek op deze gebieden.

De RDO Balije van Utrecht bewaart en beheert haar waardevol cultuurhistorisch erfgoed, waaronder het archief. Dit archief geldt als een van de fraaiste middeleeuwse archieven van Nederland, waarvan de oudste stukken dateren uit het begin van de 13e eeuw.

Het archief is online te raadplegen. Daarnaast bezit de RDO een unieke serie portretten van alle Landcommandeurs van de Balije van Utrecht, de zogenaamde kwartierstaten en een bijzondere collectie middeleeuwse munten.

De totale collectie is ondergebracht in het 14e eeuwse Duitsche Huis, dat nog altijd de zetel van de Balije van Utrecht is.

Download de folder van de RDO Balije van Utrecht.

Duitse Huis aan de Springweg in Utrecht