Stichting De Tussenvoorziening

Het “Versnelfonds” geeft giften/leningen aan cliënten van Stichting De Tussenvoorziening.
Soms zitten mensen zo diep in de schulden dat ze volledig zijn vastgelopen. Schulden lopen op, de problemen stapelen zich en door de stress is er nauwelijks nog motivatie om aan herstel te werken. In dit soort situaties helpt het Versnelfonds met een kleine lening of gift. Afgelopen jaar zijn er met steun van het Versnelfonds cliënten van een uitkering naar een betaalde baan geholpen, konden cliënten van een opvanginstelling naar een zelfstandige woning doorstromen of een schuldenregeling starten waardoor ze weer overzicht en perspectief hebben. Daarbij wordt er enorm bespaard op maatschappelijke kosten, doordat cliënten bijvoorbeeld geen gebruik meer hoeven te maken van een uitkering of de maatschappelijke opvang.

De RDO steunt het Versnelfonds omdat met een kleine lening of gift toekomst perspectief geboden kan worden aan mensen in financiële nood.