Stichting Urgente Noden (SUN) Doesburg

Voor individuele financiële nood is in november 2016 de Stichting Urgente Noden (SUN) Doesburg opgericht.

Doesburg loopt met deze stichting voorop in de regio. Wethouder sociaal domein, Peter Bollen, gaf bij de start van SUN Doesburg aan, dat dit publiek-private initiatief voor een noodhulpbureau heel belangrijk is voor mensen die tussen de wal en het schip terecht zijn gekomen. SUN Doesburg maakt met een financiële gift een tijdige oplossing mogelijk voor individuele nood. De Stichting kan zo nodig binnen 24 uur in actie komen. Het gaat hierbij altijd om urgente, financiële noodsituaties van cliënten van dienstverlenende of hulpverlenende instellingen, die niet op een of andere wijze in aanmerking komen voor andere voorzieningen. De Stichting wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van donateurs van lokale en landelijke fondsen en door kerken die dit werk belangrijk vinden. De Ridderlijke Duitsche Orde RDO en de Gestichten van Weldadigheid leveren hieraan ook een bijdrage. Alle giften gaan 100% naar cliënten. De Gemeente Doesburg draagt een steentje bij aan de kosten van het noodhulpbureau.