Publicaties

Rombert Stapel; The Late Fifteenth-Century Utrecht Chronicle of the Teutonic Order (2017).

Renger E. de Bruin, ‘The narrow escape of the Teutonic Order Bailiwick of Utrecht, 1811-1815’, in: Jochen Schenk & Mike Carr (eds.), The Military Orders 6.2, Culture and Conflict in Western and Northern Europe (Routledge, London-New York, 2017).

Renger E. de Bruin, ‘Eine gelungene Neuordnung. Die Ballei Utrecht des Deutschen Ordens, 1753-1795’, in: Roman Czaja & Jürgen Sarnowsky (eds.), Ordines Militares. Colloquia Torunsia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders XXI (2016).

Jan Reint de Vos van Steenwijk, Jan Cees van Hasselt & Renger de Bruin, ‘Kreuzfahrer und Wohltäter. Ausstellung über die Deutschordensballei Utrecht’, in: Michael Schörnig (ed.), Peregrinantes peregrinantibus – miteinander unterwegs. Dokumention zum Jubiläumsjahr 2015: 1190 – 1965 – 2015, 825 Jahre Deutscher Orden – 50 Jahre Familiarenstatut (Deutschherrenbund, Frankfurt am Main, 2016).

Renger E. de Bruin, ‘Een protestants adelsbolwerk in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het herstel van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht in 1815’, in: Frank Judo & Stijn Van de Perre (eds.), Belg en Bataaf. De wording van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (Polis, Antwerpen, 2015).

Renger de Bruin, ‘Kruisvaarders en weldoeners. De Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht in het Centraal Museum’, Oud-Utrecht, tijdschrift voor geschiedenis van stad en provincie Utrecht 88 (2015).

H.J. Zuidervaart, Ridders, Priesters en Predikanten in Schelluinen. De geschiedenis van een Commanderij van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht. (2014).

Renger E. de Bruin, ‘Een oude instelling. De Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht’, Transparant 23/2 (2012).

Renger E. de Bruin, Bedreigd door Napoleon. De Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, 1753-1838 (2012). 

Renger E. de Bruin, ‘Hidden in the Bushes: The Teutonic Order of the Bailiwick of Utrecht in the 1780-1806 Revolutionary Period’, in: Peter Edbury (ed.), The Military Orders V. Politics and Power (Ashgate, Farnham, Surrey, 2012).

J.A. Mol, Vechten, bidden en verplegen. Opstellen over de ridderorden in de Noordelijke Nederlanden (Hilversum 2011).

Renger de Bruin, ‘De Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht, een adellijk distinctie-instrument in de Republiek der Verenigde Nederlanden gedurende de achttiende eeuw’, Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis 16 (2009).

Renger de Bruin, ‘De reorganisatie van de Balije van Utrecht onder Unico Wilhelm van Wassenaer (1692-1766)’ (abstract), in: Clemens Guido de Dijn (red.), Landcommandeurs en hoger gezag. De balijehoofden van Noord-West-Europa in relatie tot de Groot- en Duitsmeesters. Colloquium ingericht door de Landcommanderij Alden Biesen en het Historisch Studiecentrum (Alden Biesen, 8 december 2007).

J.A. Mol, ‘The Hospitaller Sisters in Frisia’, in: Anthony Luttrell en Helen J. Nicholson (red.), Hospitaller Women in the Middle Ages (Aldershot 2006). 

J.A. Mol, De Friese huizen van de Duitse Orde. Nes, Steenkerk en Schoten en hun plaats in het middeleeuwse Friese kloosterlandschap (Leeuwarden 1991).