Collections

This page is not yet available in your language. We apologize for any inconvenience and will proceed with dutch text.

Honderden jaren lang werden de archieven van de Balije van Utrecht zorgvuldig bewaard. Het archief bevat een grote hoeveelheid charters met zegels waarvan het oudste dateert uit het jaar 1200.

Kwartierstaten
Een speciaal onderdeel van het archief vormt de verzameling kwartierstaten. Degenen die tot het kapittel van de Balije van Utrecht toegelaten wilden worden dienden als bewijs van hun adeldom een kwartierstaat over te leggen. De oudste kwartierstaten dateren van de 17de eeuw.

Zoek in het archief >>

Portretten
In de late 16de eeuw liet landcommandeur Taets van Amerongen een serie portretten maken van al zijn voorgangers landcommandeurs.

Sindsdien wordt nog steeds iedere landcommandeur van de Balije van Utrecht geportretteerd en het portret aan de serie toegevoegd.

Zoek in het archief >>

De verschillende archieven
Het archief bestaat uit:

  • OA: Oud Archief over de periode 1200-1811
  • CA: Collectie Casius over periode 1200-1811
  • NA: Nieuw Archief over de periode 1811-1955

Op sommige plaatsen in de inventarisbeschrijving wordt verwezen naar een Cod. Dipl. nr. Dit heeft betrekking op de transcriptie van het betreffende stuk in De Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, door J.J. de Geer tot Oudegein, (Utrecht, Kemink en Zoon, 1871). Deze uitgave is in verschillende bibliotheken te raadplegen, bijvoorbeeld in de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

De inventaris op het oud archief is ook in druk verschenen: Inventaris van het Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht 1200-1811, door Ph.J.C.G. van Hinsbergen (Utrecht 1955 – 1982).

Lees hier meer over de geschiedenis van het archief of zoek online in het archief >>