Archief

De RDO beschikt over een bijzonder rijk archief, dat de periode van 1200 tot heden bestrijkt. Voor de middeleeuwse periode is dit archief het meest complete bestand van de Duitsche Orde. Het is nooit door brand of oorlogsgeweld aangetast zoals veel andere balije-archieven en de centrale orde-archieven. Deze laatste worden nu in Wenen in het Deutschordenszentralarchiv (DOZA) bewaard. Voor Utrecht is het RDO-archief met dat van de kapittels de meest complete bron voor de middeleeuwse geschiedenis. Ook voor de periode na de middeleeuwen is het een zeer goed gevuld bestand, dat historische onderzoekers tal van mogelijkheden biedt. Niet alleen voor geïnteresseerden in geschiedenis van de orde of van de adel, maar ook voor lokaal-historici, die meer willen weten over stukken land, biedt het archief veel informatie.

Oud-Archief
De omvang van het Oud-Archief, dat van 1200 tot 1811 loopt, bedraagt 22 strekkende meter. Het is in het verleden al goed ontsloten. Het Utrechts Archief heeft recentelijk de inventaris gecontroleerd en aangevuld. Het is de bedoeling om het hele Oud-Archief te digitaliseren, zodat alle stukken via de website raadpleegbaar zijn. Zolang dit nog niet het geval is, kunnen de stukken kunnen in de studiezaal van de RDO worden geraadpleegd. Ook na het beschikbaar komen van de gedigitaliseerde bestanden, is het mogelijk om indien nodig de originelen in te zien. Raadpleging is alleen mogelijk op afspraak (maandag tussen 10 en 17 uur). Of stukken geraadpleegd kunnen worden, staat ter beoordeling van de conservator/archivaris. Indien de staat van de stukken fysieke raadpleging niet toestaat, is toezending van een foto mogelijk.

Nieuw Archief
Het Nieuw Archief (vanaf 1812) is veel minder goed geordend. Voor de periode 1812-1955 is er een voorlopige inventaris. In de planning staat een bewerking van deze periode en een nog geheel aan te vatten van de periode erna. Het Nieuw Archief is minder bijzonder dan het Oud-Archief, maar geeft toch een mooi compleet beeld van het functioneren van een oude instelling in de moderne tijd. Ook hier geldt dat het archief nuttig is voor onderzoekers vanuit zeer verschillende historische disciplines. Zo hebben onderzoekers die bezig waren met de watersnoodramp van 1916, die de aanzet gaf tot de Zuiderzeewerken, informatie gevonden over het overstromen van landerijen in bezit van de RDO. Digitalisering van het Nieuw Archief is voorlopig niet aan de orde. Voor raadpleging van het Nieuw Archief gelden in principe dezelfde regels als voor het Oud-Archief: na afspraak op maandag, ter beoordeling van de conservator/archivaris. Naast de fysieke conditie van de stukken kan hier vertrouwelijkheid een rol spelen. Dat geldt in het bijzonder voor stukken jonger dan 100 jaar.