Vicariefonds

Het Vicariefonds van de RDO richt zich voornamelijk op de kosten rond de nascholing van predikanten. Het verschaft een bescheiden subsidie aan studenten die een deel van hun studie theologie in het buitenland willen volgen. In beperkte vorm kan ook een bijdrage verleend worden aan promovendi op het gebied van de vertaal- en drukkosten van hun dissertatie. Eenzelfde mogelijkheid is er voor personen die op latere leeftijd alsnog theologie gaan studeren. Zij kunnen in de afrondende fase van hun studie een subsidieverzoek indienen.

Verzoeken dienen, naast een duidelijke motivatie, voorzien te zijn van de volgende informatie:

  • Bij nascholing: cursuskosten, tijdsduur van de opleiding, toelatingsbewijs tot de cursus, opgave van eveneens aangeschreven fondsen plus eventuele toekenningen.
  • Bij studie in buitenland: kosten van reis en verblijf, begroting en dekkingsplan van alle kosten,  referentie studentendecaan of docent/hoogleraar, toelatingsbewijs  tot buitenlandse universiteit, overzicht reeds behaalde studiepunten,  opgave van eveneens aangeschreven fondsen plus eventuele toekenningen.
  • Bij dissertatie: onderwerp dissertatie met zeer beknopte explicatie over de inhoud, overzicht kosten van uitgeverij, dekkingsplan inclusief informatie over de eigen bijdrage, datum van de promotie.

De aanvraag kunt u digitaal indienen. Klik hier voor ons online aanvraagsysteem.

NB: Er kan slechts een bescheiden bijdrage in vertaal- of drukkosten overwogen worden.
Bij late-roepingen: informatie over reeds afgelegd studietraject, tijdstip eindfase studie, aanbeveling van docent/hoogleraar, begroting laatste studiejaar.