Vicariefonds

Vicariefonds

Het Vicariefonds van de Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van Utrecht geeft giften voor predikanten (in opleiding) en kerkelijk werkers die actief zijn binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Er kan een gift aangevraagd worden voor o.a. het volgen van cursussen en trainingen (eventueel een deel in het buitenland), een coachtraject, studiekosten en het uitgeven van proefschriften.

Een maximale toekenning vanuit het fonds is:

  • Coachtraject: € 750,-
  • Opleidingen en studiereizen: € 1.500,-
  • Publicaties: € 1.000,-

Het Vicariefonds vergadert vijf keer per jaar. Zorg dat u de aanvraag op tijd indient:
12 januari 2024 (vergadering 30 januari 2024)
22 maart 2024 (vergadering 2 april 2024)
10 mei 2024 (vergadering 21 mei 2024)
30 augustus 2024 (vergadering 10 september 2024)
25 oktober 2024 (vergadering 5 november 2024)

In de week na de vergadering kunt u een reactie op uw aanvraag verwachten.