Vicariefonds

Vicariefonds

Het Vicariefonds van de Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van Utrecht geeft giften voor predikanten (in opleiding) en kerkelijk werkers die actief zijn binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Er kan een gift aangevraagd worden voor o.a. het volgen van cursussen en trainingen (eventueel een deel in het buitenland), een coachtraject, studiekosten en het uitgeven van proefschriften.

Een maximale toekenning vanuit het fonds is:

  • Coachtraject: € 750,-
  • Opleidingen en studiereizen: € 1.500,-
  • Publicaties: € 1.000,-

 

Het Vicariefonds vergadert vijf keer per jaar. Zorg dat u de aanvraag op tijd indient:

20 januari 2023 (vergadering 31-01-2023)
24 maart 2023 (vergadering 04-04-2023)
12 mei 2023 (vergadering 23-05-2023)
25 augustus 2023 (vergadering 05-09-2023)
27 oktober 2023 (vergadering 07-11-2023)

In de week na de vergadering kunt u een reactie op uw aanvraag verwachten.