De Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (RDO) is van oorsprong een kloosterorde die sinds 1231 in Utrecht zetelt en is uitgegroeid tot een charitatief vermogensfonds. De RDO biedt financiële steun aan organisaties en individuen, met als doel om ondersteuning te bieden aan mensen in kwetsbare posities.

De doelstelling van de RDO is:

  • Het verlenen van hulp aan zieken en gewonden en anderszins hulpbehoevenden;
  • Het voorkomen en verzachten van menselijke nood;
  • Het conserveren en beheren van het waardevolle historische erfgoed;
  • Het uitdragen, ondersteunen en versterken van het reformatorisch gedachtengoed.

De RDO is gevestigd in het Duitsche Huis aan de Springweg, wat vroeger de residentie van de Landcommandeur was. Nu is hier het secretariaat gevestigd.

De organisatie bestaat uit het secretariaat, archivaris en beheerder. Daarbij voeren een vijftal commissies – die actief zijn op verschillende terreinen waaronder giften, historie en financiën – hun werk vrijwillig uit.

De RDO is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN).

Bekijk hier de ANBI gegevens waaronder het meerjaren beleidsplan en het financieel verslag.