Cultuurhistorische projecten

De Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van Utrecht bezat door de eeuwen heen vele kerken, huizen en landerijen in de voormalige commanderijen. Voor zover zij nog bestaan – en dat geldt voornamelijk voor de kerkgebouwen – zijn deze in andere handen overgegaan. Restauratieprojecten aan zowel interieur als exterieur kunnen voor een financiële bijdrage in aanmerking komen, mits er een aantoonbare relatie bestaat tussen het gebouw en de RDO.

De RDO subsidieert ook (cultuur)historisch onderzoek naar onderwerpen die met de geschiedenis van de Orde verbonden zijn.

In dit overzicht zijn de bestaande en verdwenen gebouwen van de RDO opgenomen. Het betreft hier gebouwen die in het bezit van de Orde waren of hiermee een directe relatie hadden, zoals kerken waarvan de Orde het patronaatsrecht had. Staat het object in dit overzicht? Dan kunt u contact opnemen met onze archivaris Renger de Bruin via archief@rdo.nl.

Voorbeelden van cultuurhistorische projecten:

  • Restauratie Doksaal Cunerakerk Rhenen
  • Promotie Jerem van Duijl (Universiteit Leiden), proefschrift over de goederenverwerving van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht tussen 1218 en 1536.