Individuele hulpverlening

Mensen kunnen om verschillende redenen financiële ondersteuning nodig hebben. Hulpverleners uit heel Nederland kunnen bij de RDO een aanvraag doen voor een financiële bijdrage voor hun cliënt.

Voorbeelden van ondersteuning bij individuele hulpverlening:

 • Algemene dagelijkse levensbehoeften (zoals woninginrichting en witgoed)
 • Vervoermiddelen zoals een bijdrage voor een (elektrische) fiets, rolstoelbus, of een aanpassing aan de auto;
 • Aanpassingen in de woning (traplift, voorzieningen in badkamer, etc.);
 • Achterstallige kosten en schulden;
 • Medische behandelingen en therapieën die niet volledig door de zorgverzekering of Wmo, Wlz, ZvW en Jeugdwet vergoed worden.


Structurele ondersteuning en vakanties vallen niet onder de doelstelling.

Indienen aanvraag
Wanneer er voor uw client geen of onvoldoende voorzieningen zijn, zoals bijvoorbeeld vanuit de Wmo of bijzondere bijstand, dan kunt u voor uw cliënt een aanvraag bij ons doen.

Woont de cliënt in een gemeente die beschikt over een Stichting Urgente Noden (SUN), NoodhulpBureau of Noodfonds? Dan adviseren wij u daar eerst contact mee op te nemen en als er mogelijkheden zijn daar de aanvraag eerst in te dienen.

Een aanvraag kan digitaal worden ingediend door een hulpverlener/maatschappelijk werker van een erkende hulpverlenende instantie of bewindvoerder.

We vragen bijlagen zoals:

 • Opgave van medisch/sociale indicatie en financiële noodzaak van de aanvraag;
 • Kopieën van salarisstrook of uitkering;
 • Kopieën van toekenningen of afwijzingen van voorliggende voorzieningen;
 • Kopie geldig identiteitsbewijs van de cliënt;
 • Overzicht van (eventueel) aangeschreven fondsen;
 • Recente bankafschriften (niet ouder dan twee maanden).

Daarbij:

 • Giften worden alleen verstrekt aan personen met de Nederlandse nationaliteit of personen met een geldige Nederlandse verblijfsvergunning;
 • Wij ontvangen graag achteraf een verantwoording van de besteding van het toegekende bedrag;
 • Een maximale toekenning voor individuele nood is € 1.000,– ;
 • De gemiddelde doorlooptijd voor het behandelen van een aanvraag is 2 weken.
 

Privacy

Wanneer een hulpverlener een aanvraag indient voor een cliënt, dan geldt het Privacyreglement. De cliënt moet aan de hulpverlener schriftelijk toestemming geven voor de aanvraag. De instelling van maatschappelijk werk is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming.

Utrechtse Geldzoeker
RDO Balije van Utrecht is één van de initiatiefnemers van de Utrechtse Geldzoeker, waar hulpverleners geldverstrekker(s) voor hun cliënt kunnen vinden in en om Utrecht voor individuele financiële nood. Klik hier voor de website.