Aanvragen het fonds

De RDO ondersteunt initiatieven die welzijn en participatie van individuen bevorderen. Het fonds richt zich daarbij op mensen die door lichamelijke, mentale, psychische of sociale oorzaken in een kwetsbare en/of achtergestelde positie zijn geraakt.

Door het verleden van de RDO steunt de organisatie ook cultuurhistorische projecten in de oude Commanderijgebieden. Tot slot richten we ons vanuit het Vicariefonds op predikanten (in opleiding) en kerkelijk werkers die actief zijn binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Onze verschillende aandachtsgebieden zijn:

Download hier de folder van de RDO Balije van Utrecht

Utrechtse Fondsenzoeker
RDO Balije van Utrecht is samen met meer dan twintig andere Utrechtse vermogensfondsen onderdeel van het Utrechtse Fondsen Overleg. Gezamenlijk hebben we een website waar op één plek te vinden is welke fondsen in Utrecht passen bij een project of financiële nood. Klik hier voor de website.

Utrechtse Fondsenzoeker