De Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (RDO) is van oorsprong een kloosterorde
die sinds 1231 in Utrecht zetelt en is uitgegroeid tot een charitatief vermogensfonds.
De RDO biedt financiële steun aan organisaties en individuen,
met als doel om ondersteuning te bieden aan mensen in kwetsbare posities.

Foto waarop een kind staat met beperking op het strand

AANVRAGEN FONDS

De RDO biedt financiële steun aan organisaties en individuen voor mensen in kwetsbare posities

GESCHIEDENIS

De Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) is van oorsprong een kloosterorde en kent een lange en boeiende geschiedenis