Sociale projecten

De RDO Balije van Utrecht biedt financiële steun aan maatschappelijke projecten die hulp en ondersteuning bieden aan mensen die kwetsbaar zijn als gevolg van de situatie waarin ze zich bevinden. Het fonds richt zich daarbij op mensen die door lichamelijke, mentale, psychische of sociale oorzaken in een kwetsbare en/of achtergestelde positie zijn geraakt.

Bij het beoordelen van een aanvraag kijken we ook naar het volgende:

  • Het initiatief is gericht op het voorkomen of verzachten van menselijk leed;
  • Het initiatief komt op een relatief directe manier ten goede aan de kwetsbare groep of persoon;
  • De financiering van het initiatief hangt slechts deels af van de bijdrage van de RDO;
  • De RDO biedt graag financiële steun, maar wil voorkomen dat een (jaarlijkse) bijdrage vanzelfsprekend wordt.
 

Voorbeelden van projecten:

  • Activiteiten voor dakloze, kwetsbare individuen en gezinnen
  • Ondersteuning van sportmogelijkheden voor kinderen en jongeren in een kwetsbare positie
  • Activiteiten voor kinderen en jongvolwassenen in een kwetsbare positie
  • Project ten behoeve van sociale cohesie in een woonwijk
  • Project voor verslavingszorg
  • Project voor beschermde woongroepen (bijvoorbeeld slachtoffers van huiselijk geweld)
 
Regio

Met 14 gemeenten in Nederland heeft de RDO een historische band. Dit zijn de gemeenten Dinkelland, Doesburg, Giessenlanden, Heerenveen, Katwijk, Leiden, Midden-Delfland, Middelburg, Rheden, Rhenen, Krimpenerwaard, Tiel, Tynaarlo en Utrecht. De focus bij de besteding van het giftenbudget ligt op deze 14 gemeenten. Samen met de plaatselijke maatschappelijke organisaties en het gemeentebestuur gaan wij op zoek naar passende initiatieven. Als het budget het toelaat, nemen wij aanvragen uit heel Nederland in behandeling. Door het stijgende aantal aanvragen die we ontvangen, is deze kans gering. 

Het fonds verleent in principe éénmalige bijdragen.

Of een project wordt ondersteund, hangt van veel factoren af. Doet u een aanvraag voor meer dan € 7.500,- neem dan contact met het secretariaat op voordat u de aanvraag indient.
Alle aanvragen worden behandeld in een vergadering van de Giftencommissie. Deze commissie vergadert vijf keer per jaar.

De vergaderdata treft u hieronder aan, zorg dat u de aanvraag op tijd indient:
7 januari 2024 (vergadering 22 januari 2024)
3 maart 2024 (vergadering 18 maart 2024)
28 april 2024 (vergadering 13 mei 2024)
11 augustus 2024 (vergadering 26 augustus 2024)
6 oktober 2024 (vergadering 21 oktober 2024)

Binnen twee weken na de vergadering kunt u een reactie op uw aanvraag verwachten.

Indienen van een aanvraag

De aanvraag kan digitaal worden ingediend. Daarbij vragen we gespecificeerde informatie over het initiatief, de doelgroep en het doel; waaronder een projectplan, begroting en dekkingsplan, beschrijving van de organisatie/ initiatiefnemers. Daarbij vragen we ook de volgende documenten toe te voegen: recente jaarrekening, jaarverslag en statuten.

 

Utrechtse Fondsenzoeker
RDO Balije van Utrecht is samen met meer dan twintig andere Utrechtse vermogensfondsen onderdeel van het Utrechtse Fondsen Overleg. Gezamenlijk hebben we een website waar op één plek te vinden is welke fondsen in Utrecht passen bij een project. Klik hier voor de website.

Utrechtse Fondsenzoeker

Foto waarop een kind staat met beperking op het strand