Het Fonds

Het Fonds

De Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van Utrecht was een kloosterorde die sinds 1231 in Utrecht zetelt.

Het fonds zet zich vanuit een protestants christelijke visie in voor de volgende doelgroepen en projecten:

  • individuele hulpverlening aan personen die door ziekte en/of handicap in financiĆ«le problemen zijn geraakt.
  • sociale projecten ten behoeve van gehandicapten, zwerfjongeren, dak- en thuislozen, ex-gedetineerden, verslaafden, etc.
  • preventie - projecten die sociale participatie van personen uit deze doelgroepen bevorderen.

Doelgebieden
Genoemde hulpverlening wordt geboden in de doelgebieden - de zogenoemde voormalige commanderijen. Dit zijn regio's in Nederland waarmee een historische band bestaat.

Het betreft de volgende gemeenten: Dinkelland, Doesburg, Giessenlanden, Heerenveen, Katwijk, Leiden, Midden-Delfland, Middelburg, Rheden, Rhenen, Krimpenerwaard, Tiel, Tynaarlo en Utrecht.

In vroeger tijden bestonden er nauwe contacten met enkele gebieden in Oost-Europa. Het betreft hier Kaliningrad, Letland, Estland en Noord-Polen. In deze gebieden worden eveneens sociale projecten ondersteund, veelal in samenwerking met andere fondsen.

Download hier de folder van de RDO Balije van Utrecht

 

RDO het fonds