Het Fonds

Het Fonds

De Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van Utrecht was een kloosterorde die sinds 1231 in Utrecht zetelt.

Het fonds zet zich vanuit een protestants christelijke visie in voor de volgende doelgroepen en projecten:

 • individuele hulpverlening aan personen die door ziekte en/of handicap in financiële problemen zijn geraakt.
 • sociale projecten ten behoeve van gehandicapten, zwerfjongeren, dak- en thuislozen, ex-gedetineerden, verslaafden, etc.
 • preventie - projecten die sociale participatie van personen uit deze doelgroepen bevorderen.

Doelgebieden
Genoemde hulpverlening wordt geboden in de doelgebieden - de zogenoemde voormalige commanderijen. Dit zijn regio's in Nederland waarmee een historische band bestaat.

Het betreft de volgende gemeenten: Dinkelland, Doesburg, Giessenlanden, Heerenveen, Katwijk, Leiden, Midden-Delfland, Middelburg, Rheden, Rhenen, Krimpenerwaard, Tiel, Tynaarlo en Utrecht.

In vroeger tijden bestonden er nauwe contacten met enkele gebieden in Oost-Europa. Het betreft hier Kaliningrad, Letland, Estland en Noord-Polen. In deze gebieden worden eveneens sociale projecten ondersteund, veelal in samenwerking met andere fondsen.

Download hier de folder van de RDO Balije van Utrecht

 

RDO het fonds

 • Stichting De Tussenvoorziening

  Het “Versnelfonds” geeft giften/leningen aan cliënten van Stichting De Tussenvoorziening. Soms zitten mensen zo diep in de schulden dat ze volledig zijn vastgelopen. Schulden lopen op, de problemen stapelen zich...

 • Website van SUN Twente is live gegaan

  Op 11 oktober 2017 is de website van Stichting Urgente Noden (SUN) Twente live gegaan. SUN Twente heeft als doel om financiële steun te verlenen aan mensen die om wat...

 • Stichting Urgente Noden (SUN) Doesburg

  Voor individuele financiële nood is in november 2016 de Stichting Urgente Noden (SUN) Doesburg opgericht. Doesburg loopt met deze stichting voorop in de regio. Wethouder sociaal domein, Peter Bollen, gaf...