Publicaties

Update: december 2022

Renger de Bruin, An Elite within Dutch Nobility.
The Teutonic Order Bailiwick of Utrecht, 1640-18401
Cahiers de la Méditerranée no 104 – juin 2022
Noblesses et ordres militaires. Réseaux, familles, pouvoirs

Rombert Stapel, Medieval Authorship and Cultural Exchange in the Late Fifteenth Century: The Utrecht Chronicle of the Teutonic order (Abingdon/New York: Routledge 2021).

Rombert Stapel, ‘Preußen und die frühe Verbreitung der ‘Jüngeren Hochmeisterchronik’. Kulturelle Verbindungen zwischen Utrecht, Königsberg und Mergentheim (um 1480-1530)’, in: M.-L. Heckmann en J. Sarnowsky (red.), Schriftlichkeit im Preußenland. Tagungsberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung 30 (Fibre, Osnabrück, 2020) 211–231.

Renger E. de Bruin, ‘Return to charity. The donation policy of the Teutonic Order Bailiwick of Utrecht, 1815-2006’, in: Roman Czaja & Hubert Houben (Ed.), Deutschordensgeschichte aus internationaler Perspekitve. Festschrift für Udo Arnold zum 80. Geburtstag. Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 85 (VDG, Weimar, 2020) 1-18.

Renger de Bruin, ‘Manager avant la lettre. Unico Wilhelm rijksgraaf van Wassenaer (1692-1766)’, Van Adel. Nieuwsbrief van de Nederlandse Adelsvereniging (Winter 2019-2020), 16-21.

Renger de Bruin, ‘Strona z Księgi Rahunkowej Komturstw Baliwatu Utrechckiego Zakonu Krzyżackiego‘;‘Kronika Zakonu Rycerskiego i Szpitala najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, Zwana Młodszą Kroniką Wielkih Mistrzów’; ’Powołanie Mistrza Krajowego Niemieckiego Waltera von Cronberg Przez Cesara Karola V na Urzad Wielkiego Mistrza w Prusach po Opuszczeniu Zakonu Przez Wieliego Mistrza Albrechta, Margabiego Brandenburgii’; ‘Dekret Wydany Przez Cesara Karola V, Nakazujący Wszystkim Biskupom, Wolnemu Stanowi Trzeciemu, Szlachcie, Rycerstwu, Mieszczańcom ziem Pruskich Uznanie Administratora Sprawującego Urzad Wielkiego Mistrza w Prusach, Waltera vo Cronberg, za Prawowitego Władcę’, in: Janusz Trupinda, Monika Czapska & Iwona Joć-Adamkowicz (Eds.), Sapientia Aedificavit sibi Domum. Mądrość zbudowała sobie dom… Katalog wystawy Muzeum Zamkowym w Malborku 14 września – 17 listopada 2019 (Malbork, 2019) 78-79; 140-143; 302-303; 304-305.

Renger E. de Bruin, ‘Die Entwicklung der regionalen Herkunft der Ritter der Ballei Utrecht im Zeitraum 1640-1840‘, in: Udo Arnold (red.), Globale und regionale Aspekte in der Entwicklung des Deutschen Ordens. Vorträge der Tagung der Internationalen Historischen Kommission des Deutschen Ordens in Würzburg 2016. Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 82 (VDG, Weimar, 2019) 119-149.

Renger E. de Bruin, ‘Naar het Oosten. Geografische verschillen in het ledenbestand van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, 1640-1840’, Virtus, Jaarboek voor Adelsgeschiedenis 25 (2018) 57-78.

Renger E. de Bruin, ‘Des croisades catholiques à l’assistance protestante aux pauvres. Le bailliage d’Utrecht de l’ordre teutonique (1200-2006)’, Cahiers de la Méditerranée 97/2 (2018) (themanummer Nobles et chevaliers en Europe et en Méditerranée) 357-371.

R.E. de Bruin, ‘Inleiding’, in: Ph.J.C.G. Georg van Hinsbergen en H.A.R. Hovenkamp, Inventaris van het archief van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, (940) 1200-1811 (1827) (Het Utrechts Archief, Utrecht, 2018).

Renger E. de Bruin, ‘The Religious Identity of the Teutonic Order Bailiwick of Utrecht, 1560-2006’, in: Ordines Militares. Colloquia Torunsia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders XXIII (2018) 235-271.

Rombert Stapel; The Late Fifteenth-Century Utrecht Chronicle of the Teutonic Order (2017).

Renger E. de Bruin, ‘The narrow escape of the Teutonic Order Bailiwick of Utrecht, 1811-1815’, in: Jochen Schenk & Mike Carr (eds.), The Military Orders 6.2, Culture and Conflict in Western and Northern Europe (Routledge, London-New York, 2017).

Renger E. de Bruin, ‘Eine gelungene Neuordnung. Die Ballei Utrecht des Deutschen Ordens, 1753-1795’, in: Roman Czaja & Jürgen Sarnowsky (eds.), Ordines Militares. Colloquia Torunsia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders XXI (2016).

Jan Reint de Vos van Steenwijk, Jan Cees van Hasselt & Renger de Bruin, ‘Kreuzfahrer und Wohltäter. Ausstellung über die Deutschordensballei Utrecht’, in: Michael Schörnig (ed.), Peregrinantes peregrinantibus – miteinander unterwegs. Dokumention zum Jubiläumsjahr 2015: 1190 – 1965 – 2015, 825 Jahre Deutscher Orden – 50 Jahre Familiarenstatut (Deutschherrenbund, Frankfurt am Main, 2016).

Rombert Stapel, ‘Priest-brethren in the Utrecht bailiwick, their superiors and their ties to the community’, in: U. Arnold (red.), Priester im Deutschen Orden. Vorträge der Tagung der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens in Wien 2012. Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 77 (VDG, Weimar, 2016) 61–73.

Renger E. de Bruin, ‘Een protestants adelsbolwerk in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het herstel van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht in 1815’, in: Frank Judo & Stijn Van de Perre (eds.), Belg en Bataaf. De wording van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (Polis, Antwerpen, 2015).

Renger de Bruin, ‘Kruisvaarders en weldoeners. De Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht in het Centraal Museum’, Oud-Utrecht, tijdschrift voor geschiedenis van stad en provincie Utrecht 88 (2015).

Rombert Stapel, ‘The development of a medieval scribe‘, in: O. Duntze, T. Schaßan en G. Vogeler (red.), Kodikologie und Paläographie im Digitalen Zeitalter 3 / Codicology and Palaeography in the Digital Age 3. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik 10 (Norderstedt: Books on Demand 2015) 67–86.

H.J. Zuidervaart, Ridders, Priesters en Predikanten in Schelluinen. De geschiedenis van een Commanderij van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht. (2014).

Rombert Stapel, ‘Priests in the military orders. A prosopographical survey of the priest-brethren in the Utrecht bailiwick of the Teutonic Order (1350-1600)‘, in: K. Toomaspoeg (red.), Analecta Theutonica. Studies for the History of the Teutonic Order 1. Acta Theutonica 10 (Congedo, Galatina, 2014) 99–149.

Rombert Stapel, ‘Layer on layer. ‘Computational archaeology’ in 15th-century Middle Dutch historiography‘, Literary and Linguistic Computing 28 (2013) 344–358.

Rombert Stapel, ‘Power to the Educated? Priest-brethren and their Education, using Data from the Utrecht Bailiwick of the Teutonic Order (1350-1600)‘, in: P. Edbury (red.), The Military Orders 5: Politics and Power (Ashgate, Farnham, 2012) 337–348.

Rombert Stapel, The Late Fifteenth-Century Utrecht Chronicle of the Teutonic Order: Manuscripts, Sources, and Authorship (doctoral thesis Leiden University, Leiden 2017).

Rombert Stapel en G. Vollmann-Profe, ‘Cronike van der Duytscher Oirden (Chronicle of the Teutonic Order)’, in: G. Dunphy (red.), Encyclopedia of the Medieval Chronicle I (Brill, Leiden/Boston, 2010) 328–329.

Rombert Stapel en J.D.E. de Vries, ‘Leydis, Pauli, and Berchen revisited. Collective history writing in the Low Countries in the late fifteenth century‘, The Medieval Low Countries. An Annual Review 1/2014 (2015) 95–137.

Renger E. de Bruin, ‘Een oude instelling. De Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht’, Transparant 23/2 (2012).

Renger E. de Bruin, Bedreigd door Napoleon. De Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, 1753-1838 (2012). 

Renger E. de Bruin, ‘Hidden in the Bushes: The Teutonic Order of the Bailiwick of Utrecht in the 1780-1806 Revolutionary Period’, in: Peter Edbury (ed.), The Military Orders V. Politics and Power (Ashgate, Farnham, Surrey, 2012).

J.A. Mol, Vechten, bidden en verplegen. Opstellen over de ridderorden in de Noordelijke Nederlanden (Hilversum 2011).

Renger de Bruin, ‘De Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht, een adellijk distinctie-instrument in de Republiek der Verenigde Nederlanden gedurende de achttiende eeuw’, Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis 16 (2009).

Rombert Stapel, ”Onder dese ridderen zijn oec papen‘. De priesterbroeders in de balije Utrecht van de Duitse Orde (1350-1600)’, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 11/2008 (2009) 205–248.

Renger de Bruin, ‘De reorganisatie van de Balije van Utrecht onder Unico Wilhelm van Wassenaer (1692-1766)’ (abstract), in: Clemens Guido de Dijn (red.), Landcommandeurs en hoger gezag. De balijehoofden van Noord-West-Europa in relatie tot de Groot- en Duitsmeesters. Colloquium ingericht door de Landcommanderij Alden Biesen en het Historisch Studiecentrum (Alden Biesen, 8 december 2007).

J.A. Mol, ‘The Hospitaller Sisters in Frisia’, in: Anthony Luttrell en Helen J. Nicholson (red.), Hospitaller Women in the Middle Ages (Aldershot 2006). 

J.A. Mol, De Friese huizen van de Duitse Orde. Nes, Steenkerk en Schoten en hun plaats in het middeleeuwse Friese kloosterlandschap (Leeuwarden 1991).