Archief

Blader door de verschillende zoekingangen van het archief.
Veel gebruikte zoekingangen:

Kwartierstaten
Een speciaal onderdeel van het archief vormt de verzameling kwartierstaten. Degenen die tot het kapittel van de Balije van Utrecht toegelaten wilden worden dienden als bewijs van hun adeldom een kwartierstaat over te leggen. De oudste kwartierstaten dateren van de 17de eeuw.

Zoek in de kwartierstaten >>

Portretten
In de late 16de eeuw liet landcommandeur Taets van Amerongen een serie portretten maken van al zijn voorgangers landcommandeurs.

Sindsdien wordt nog steeds iedere landcommandeur van de Balije van Utrecht geportretteerd en het portret aan de serie toegevoegd.

Zoek in de portretten >>

Uw zoekacties: Regesten
>
Zoektermen
3.461 regesten sorteren op:
 
 
Pagina: 3
 
 
RegestOA.3123.0.1 1592.
Datering:
1592.
Soort:
Charter
Beschrijving:
Beschrijving behorende bij inventaris: Transportacte waarbij Cornelis Ponss. Mijper en zijn vrouw Annichgen Dircxdr. overdragen aan zijn broeder Henrick Ponss. en zijn vrouw Aeltgen Cornelisdr. een deel van 7 delen van een huis c.a. aan de Beyerbrug te Utrecht op de hoek van het straatje gaande over de Beyerbrug.
Zie ook verwijzing:
Zie inventarisnummer: 3123.0
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
Organisatie: Het Utrechts Archief
 
 
 
 
 
RegestOA.3124.0.1 1595.
Datering:
1595.
Soort:
Charter
Beschrijving:
Beschrijving behorende bij inventaris: Acte van overeenkomst ten overstaan van het gerecht van Utrecht tussen Henrick Janss. Spijcker en Weyntgen Cornelisdr., weduwe van Dirck Claess., omtrent een zijmuur tussen beider huizen aan de westzijde der Oude gracht tussen de Voller- en Geertsbrug te Utrecht.
Zie ook verwijzing:
Zie inventarisnummer: 3124.0
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
Organisatie: Het Utrechts Archief
 
 
 
 
 
RegestOA.3125.0.1 1636.
Datering:
1636.
Soort:
Charter
Beschrijving:
Beschrijving behorende bij inventaris: Transportbrief van een huis aan de oostzijde van de Nieuwe gracht bij de Plompetoren te Utrecht, door Jhr. Johan van Middelcoop c.s. aan Dirck van Loon overgedragen.
Zie ook verwijzing:
Zie inventarisnummer: 3125.0
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
Organisatie: Het Utrechts Archief
 
 
 
 
 
RegestOA.3126.0.1 1644.
Datering:
1644.
Soort:
Charter
Beschrijving:
Beschrijving behorende bij inventaris: Transportacte waarbij Cornelis de Ridder, substituutsecretaris van Utrecht en rentmeester der geestelijke goederen, overdraagt aan Cornelis Aertsz. Keyser een huis op de Hooge Korenmarkt te Utrecht, naast de gemene gang in de Springweg.
Zie ook verwijzing:
Zie inventarisnummer: 3126.0
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
Organisatie: Het Utrechts Archief
 
 
 
Pagina: 3
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS