Individuele hulpverlening

De RDO is een charitatief fonds voor individuele hulpverlening voor personen die in een uitzichtloze situatie zijn geraakt en in financiële nood verkeren.

Enkele voorbeelden van individuele hulpverlening:

 • algemeen dagelijkse levensbehoeften (sta-op-stoel, fiets met trapondersteuning, bed, matras, etc.);
 • vervoermiddelen voor gehandicapten;
 • aanpassingen in woning (traplift, voorzieningen in badkamer, etc.);
 • specifiek medisch geïndiceerde therapieën die niet volledig door de zorgverzekering of WMO, WLZ, ZvW en Jeugdwet vergoed worden;
 • schuldhulpverlening.

Structurele ondersteuning en vakanties vallen niet onder de doelstellingen.

Individuele hulpverlening: criteria voor een aanvraag

 • Een aanvraag moet ingediend worden door een hulpverlener/maatschappelijk werker van een erkende hulpverlenende instantie
 • Opgave van medisch/sociale indicatie en financiële noodzaak van de aanvraag.
 • Kopieën van salarisstrook of uitkering
 • Kopieën van toekenningen of afwijzingen van voorliggende voorzieningen
 • Kopie geldig identiteitsbewijs van de cliënt
 • Overzicht van aangeschreven fondsen
 • Recente bankafschriften (niet ouder dan twee maanden)
 • Giften worden in principe alleen verstrekt aan Nederlanders danwel personen met een geldige verblijfsvergunning
 • Bij overmaking van een gift wordt een verantwoording van het toegekende bedrag gevraagd

Als de gemeente waar de cliënt woont beschikt over een Stichting Urgente Nood (SUN), NoodhulpBureau of Noodfonds adviseren wij u aan daar eerst contact mee op te nemen of de aanvraag in te dienen.

De aanvraag kunt u digitaal indienen. Klik hier voor ons online aanvraagsysteem.

Privacy
Wanneer een hulpverlener een aanvraag indient voor een cliënt, dan geldt het Privacyreglement. De cliënt moet aan de hulpverlener schriftelijk toestemming geven voor de aanvraag. De instelling van maatschappelijk werk is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming.

Utrechtse Geldzoeker
RDO Balije van Utrecht is één van de initiatiefnemers van de Utrechtse Geldzoeker, waar hulpverleners geldverstrekker(s) voor hun cliënt kunnen vinden in en om Utrecht voor individuele financiële nood. Klik hier voor de website.