Individuele hulpverlening

De RDO is een charitatief fonds voor individuele hulpverlening ten behoeve van langdurig zieke of gehandicapte personen die in een financiële noodsituatie verkeren.

Enkele voorbeelden van individuele hulpverlening:

 • algemeen dagelijkse levensbehoeften (sta-op-stoel, fiets met trapondersteuning, matras, etc.);
 • vervoermiddelen voor gehandicapten;
 • aanpassingen in woning (traplift, voorzieningen in badkamer, etc.);
 • specifiek medisch geïndiceerde therapieën die niet volledig door de zorgverzekering of WMO, WLZ, ZvW en Jeugdwet vergoed worden;
 • schuldhulpverlening.

Structurele ondersteuning en vakanties vallen niet onder de doelstellingen.

Individuele hulpverlening: criteria voor een aanvraag

 • Een aanvraag moet ingediend worden door een hulpverlener/maatschappelijk werker van een erkende hulpverlenende instantie
 • Het fonds neemt alleen aanvragen in behandeling uit Nederland met uitzondering van de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant en Limburg
 • Sociale rapportage/hulpvraag moet geschreven worden op het officiële briefpapier van de organisatie
 • Opgave van medisch/sociale indicatie en financiële noodzaak van de aanvraag.
 • Het aanvraagformulier van de RDO dient volledig ingevuld en door alle partijen ondertekend te worden
 • Kopieën van salarisstrook of uitkering
 • Kopieën van toekenningen of afwijzingen van voorliggende voorzieningen
 • Kopie geldig identiteitsbewijs van de cliënt
 • Overzicht van aangeschreven fondsen
 • Recente bankafschriften (niet ouder dan twee maanden)
 • Giften worden in principe alleen verstrekt aan Nederlanders danwel personen met een geldige verblijfsvergunning
 • Bij overmaking van een gift wordt een verantwoording van het toegekende bedrag gevraagd

Let op: De aanvraag, inclusief bijlagen, dient digitaal te worden verzonden aan info@rdo.nl
Mocht u echter niet in de gelegenheid zijn documenten te scannen en per mail te verzenden dan graag per post toesturen.

Download het aanvraagformulier individuele noden (in word) en de criteria individuele noden

Utrechtse Fondsenzoeker
RDO Balije van Utrecht is samen met meer dan twintig andere Utrechtse vermogensfondsen onderdeel van het Utrechtse Fondsen Overleg. Gezamenlijk hebben we een website waar op één plek te vinden is welke fondsen in Utrecht passen bij een project of financiële nood. Klik hier voor de website.

Utrechtse Fondsenzoeker